ZÁKLADNÍ   INFORMACE

Chov jelení zvěře je veden jako zájmový chov jelena lesního schváleného krajským úřadem pro Jihočeský kraj, chov se nachází asi 15 km od Českých Budějovic a celková výměra je 5,4  ha, které se skládají s 3 ha pastvina 1,5 ha ostatní plocha, rybníček 0,11 ha a les 0,8 ha. Cílový stav je okolo 20 kusů.
  Oplocení je provedeno z drátěného oborního pletiva výšky 2m doplněného ve 2,15m a 2,30m páskou, která funguje jako optické zvýšení oplocení.Pletivo je uchyceno na 3 m dřevěných kůlech zapuštěných 70 cm do země a doplněno dřevěnými tyčemi ve 20cm a 1,2m od země dále je na instalován elektrický ohradník v 0,7m a 1,4m nad zemí. 


Chov jelena lesního byl založen na konci roku 2007 dovezením prvních dvou laní, ke kterým byl v únoru  roku 2008 dovezen jelen a v  březnu další tři laně z různých chovů v české republice. Všech pět laní bylo plných a tak na konci května přibylo pět kolouchů. V roce 2009 byl přivezen jelen špičák  s cca 50%  karpatského původu určený do chovu . Stav na začátku roku 2009 je 12 kusů 2 jeleni, 5 laní a 5 kolouchů (4 jelínci a 1 laňka). 

V letech 2008 až 2011 jsme ustálili stav jelenů okolo 16 kusů přes zimu. Od roku 2009 se začalo s vyřazováním prvních kusů nevhodných pro další chov a prodejem mladých jedinců do dalších chovů. Tím to zkvalitňováním chovného stáda a zlepšováním potravní nabídky podsevem jetelotravin na pastvinách a zkvalitňováním krmné směsi, kterou si sami sestavujeme po konzultaci s firmou která zaujímá  přední místo ve výrobě krmných směsí u nás. Krmná směs je sestavena  s obilovin nakupovaných od místních zemědělců a doplněna o minerální doplňkovou  směs s obsahem nejdůležitějších minerálních prvků a vitaminů, v jarním období se k této směsi přidává bílkovina. Pro rok 2012 jsme změnili dodavatele minerálně doplňkové směsi a na jeho doporučení upravili krmnou dávku. (Tak uvidíme)

Kolouši se zde rodí od 4 května do 16 května, někteří i později ale ty jsou koncem října vyřazeni stejně jako všichni co v tuto dobu  nedosahují váhy 70 kg.
Mladé laňky (šmolky) musí mít koncem října přes 100 kg jinak jsou také vyřazeny z chovu. Jeleni na první hlavě většinou vidláci pokud nedosahují váhy 140 Kg koncem října jsou vyřazeni z chovu. Jeleni na třetí hlavě pokud nedosahují přes 160 bodů se nechávají odlovit.

V současné době zde jeleni  na třetí hlavě dosahují bodové hodnoty okolo 160 bodů CIC a váha okolo 250 kg, během dvou tří let bychom chtěli, aby jeleni na třetí hlavě dosahovali přes 170 bodů a váhy nad 250 kg před říjí.